huvudbild omfm


Functional Moves® är ett registrerat varumärke. Det får endast användas av dem som har utbildat sig inom Functional Moves® och som därefter väljer att prenumerera på träningsmodulerna. När du väljer Functional Moves® vill vi att du ska veta att du väljer kvalitet - både som träningsdeltagare, instruktör och prenumerant.

Functional Moves® – från idé och tanke till träningskoncept

Magnus Ringberg och Christina Sivertsson (läs mer om Magnus och Christina under Instruera / utbildare) har under många år arbetat tillsammans i olika projekt. Båda är aktiva i The Academys utbildarteam. En dag under vintern 2006 kände de att de ville samla sina erfarenheter och kunskaper i ett gemensamt nytt projekt med utgångspunkt i:

• effektiv, komplett och väl sammansatt träning för deltagaren och

• enkelhet i upplägg och struktur för instruktören för att skapa sådan träning

Samarbete med Activio

Arbetet med att sammanställa erfarenheter och att skapa strukturer för träningen påbörjades och testades. Delaktig i arbetet med testerna var bland annat Activio www.activio.se. För att kunna justera programmets effekt och kvalitet användes Activios pulssystem på olika testgrupper och pulskurvor analyserades: vilka utslag gav olika val?

Efter några månaders arbete visade testerna på ett upplägg och en struktur som ledde till målet: effektiv, komplett och väl sammansatt träning för deltagaren och enkelhet i upplägg och struktur för instruktören.

IGC – instruktion, guidning, coachning

Nu var tid att titta på förmedlingen. Tillsammans skapade Magnus Ringberg och Christina Sivertsson konceptet IGC – instruktion, guidning, coachning som en specifik kommunikationsvägledning för instruktörer. Enkelt uttryckt handlar det om vad och hur du som instruktör säger och agerar för att deltagarna ska kunna genomföra och uppleva träningen på bästa sätt. Det ska vara både underhållande och fysiskt givande.

Moduler – för kvalitet och kontinuitet

Nästa steg var att titta på vilken form av utbildning som bäst förmedlar kunskaperna och kompetensen. Det första valet var att skapa en kompetensutbildning. Det som nu kallas träningsmodulssystemet lärdes ut med tanke på att varje instruktör skulle kunna skapa egna moduler efter utbildningen. Redan efter första utbildningen, som genomfördes vid årsskiftet 2007–2008, stod det klart att deltagarna ville få träningsmoduler kontinuerligt, utan att behöva skapa egna. De ville försäkra sig om kvalitetsgarantin, och spara tid.

Under det kommande året utbildades flera instruktörer och samma synpunkt framkom varje gång: "fortsätt att utveckla träningsmoduler". Magnus och Christina tog fasta på detta och skapade nya moduler som presenterades på workshoppar och eventdagar. Alla instruktörer vet att det är ett omfattande arbete att skapa nya träningspass. Att skapa träningspass som ska förmedlas till andra är ett ännu mer omfattande arbete. Ganska snart visade det sig att för att kunna fortsätta arbetet med nya träningsmoduler behövdes kontinuitet från kunderna, och en struktur från Functional Moves® och The Academy. Arbetet med att skapa detta inleddes under hösten 2009.

Först utbildning, därefter prenumeration

Utbildningsupplägget gjordes om. Utbildningen kortades och rörelsebankens omfattning minskades. Eftersom deltagarna kontinuerligt erbjuds nya rörelser med nivåer och instruktioner, är behovet av en omfattande rörelsebank inte så stort. Prenumerationssystemet skapades i början av 2010, och nådde kunderna i maj 2010.

Functional Moves® och The Academy hoppas att detta system ska gynna instruktörer, deltagare och verksamheter. Vi har fått mycket positiv återkoppling bland annat 5 plus i Aftonbladet.


Är det något du undrar över är du alltid välkommen att kontkakta oss 

 
Tack alla som har bidragit till Functional Moves® utveckling. En särskild hälsning till alla fantastiska Functional Movesinstruktörer och -deltagare som vi har mött under utvecklingsvägen.

 

Go strong! Feel great!

 

Vi som arbetar med Functional Moves®

 

Magnus Ringberg & Christina Sivertsson - programansvariga 
Maria Cronqvist & Helena Arnold på The Academy - administration, ekonomi & kundkontakter 
LAYOUT: Georg Bondeson, 30tre Form & Reklam
WEBB: Henrik Johansson, Sverige.net 
FOTO: Anders Sällström
FILM: Daniel Börjesson, Zvision
COPY: Lena Lundén, Mina Ord